Bothnia Granit

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Integritetspolicy

Skicka sidan Skriv ut

Bothnia Granit AB Integritets policy enligt nya lag 25 maj 2018 General Data Protection Regulation (GDPR)

Här nedan ser du hur Bothnia Granit AB orgnr 556205-6936 hanterar och säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Detta gäller vid anslutning till webplatsen www.bothnia-granit.se eller offert/order och att du när du använder ovanstående samtycker till vår behandling av personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Eller på annat sätt nyttjar våra tjänster.

Ansvarig för Bothnia Granit AB´s integritetspolicy är:

Hans Öhgren

Telefon +46 911-66 800        E-mail hans.ohgren@bothnia-granit

Du kan via e-mail eller brev alltid få besked om hur/vilka personuppgifter vi har på dig samt hur vi använder denna information. Du kan när som helst be oss ändra/ta bort dina uppgifter så länge det inte inkräktar på gällande lagstiftning.

Kundkategorier

Vi har ett antal olika kundkategorier och vi arbetar med dem enligt nedan:

Uppgifterna lagras på egen server/affärssystem

Uppgifterna använder vi för att fullfölja förfrågningar/avtal med dig

Privatkund

Vi tar vid offert eller order namn, adress , ev. annan leveransadress samt postadress och telefonnummer och personnummer.

Uppgifterna lagras sedan enligt order/faktura följer vi lagring enligt gällande lagstiftning.

Därefter plockas de bort under förutsättning att inte kunden under tiden nyttjar våra tjänster.

Denna rensning i registret görs en ggr/år enligt de krav som gällande lagstiftning kräver.

Företagskunder

Vi tar vid offert eller order företagsnamn , organisations nummer , adress, ev. avvikande  leveransadress postort samt kontaktpersons mobil samt e-mail

Uppgifterna lagras sedan enligt order/faktura följer vi lagring enligt gällande lagstiftning.

Därefter plockas de bort under förutsättning att inte kunden under tiden nyttjar våra tjänster.

Denna rensning i registret görs en ggr/år enligt de krav som gällande lagstiftning kräver.

Gravvårdskunder

Vi tar vid offert eller order företagsnamn , organisations nummer , adress, ev. avvikande  leveransadress postort samt kontaktpersons mobil samt e-mail

Dessutom viken kyrkogård samt vilket gravnummer som ärendet gäller.

Uppgifterna lagras sedan enligt order/faktura följer vi lagring enligt gällande lagstiftning men även

under längre tid för att viktig information gällande mått/stensort inte skall gå förlorade.

Denna rensning i registret görs en ggr/år enligt de krav som gällande lagstiftning kräver.

Bothnia Granit köper information om avlidna från  ???, där vi erhåller adress till berört dödsbo.

Denna adress används en gång vid utskick och raderas därefter.

Marknadsföring

Privata, företag som haft/har kontakt med Bothnia Granit AB kan erhålla marknads utskick mail eller brev , med erbjudanden , nyheter , förändringar i organisation, kan erhålla information om detta.

Ändringar i Integritets policyn

Bothnia Granit förbehåller oss rätten att revidera/ändra denna integritetspolicy från tid till annan.

Ändringar meddelas på web platsen.

Har du som privatperson eller företag synpunkter på vår integritetspolicy är du välkommen att delge oss dina/era synpunkter så kanske vi kan uppdatera vår policy att bli ändå bättre. TACK!

 

Öjebyn 2018-05-25


Sveriges Stenförbund

 

 

Besökare

Vi har 5 besökare online

facebook